New English School Phondaghat Staff


Mr. Sawant Shankar Arjun

Principal
M.A B.Ed 8275628336 shankarsawant4865@gmail.com
Mr. Dethe Ajitkumar Vishnu

Mr. Dethe Ajitkumar Vishnu

Assistant Teacher
M.A B.Ed 9421147763 ajitkumarvdethe@gmail.com
Mrs. Revdekar Sneha Sanjay

Mrs. Revdekar Sneha Sanjay

Assistant Teacher
M.A B.Ed 9657050060 revadekarsneha0@gmail.com
Mr Parkar Prasad Krushna

Mr. Parkar Prasad Krushna

Assistant Teacher
B.Sc B.Ed 9730199927 pkparkar0705@gmail.com
Mr Rathod Vijaykumar Pandurang

Mr. Rathod Vijaykumar P.

Assistant Teacher
M.Sc B.Ed 9975860611 vijaykumar.rathod95@yahoo.com
Mr. Pednekar Mahesh Subhash

Mr. Pednekar Mahesh Subhash

Assistant Teacher
B.A B.Ed 9423833410 mspednekar02@gmail.com
Mrs. Bade Pratibha Ramdas

Mrs. Bade Pratibha Ramdas

Assistant Teacher
M.A B.Ed 9404259675 badepratibha1@gmail.com
Mrs. Pednekar Disha Deepak

Mrs. Pednekar Disha Deepak

Assistant Teacher
B.Sc B.Ed 9421151600 aparnadpednekar@gmail.com
Mrs. Bhogle Arya Anil

Mrs. Bhogle Arya Anil

Assistant Teacher
M.A B.Ed 8550948533 arya.bhogale80@gmail.com

Mr. Lad Maruti Daji

Assistant Teacher
B.Sc B.Ed 9890369363 marutidlad.83@gmail.com
Mr. Waghmode Samadhan Dadasaheb

Mr. Waghmode Samadhan D.

Assistant Teacher
M.A B.Ed 8805522058 sdwaghamode83@gmail.com
Mrs. Pawar Sayali Sunil

Mrs. Pawar Sayali Sunil

Assistant Teacher
B.A B.Ed. 9421147745 pvrushali80@gmail.com
Mr. Nanche Sandeep Dvarkanath

Mr. Nanche Sandeep Dvarkanath

Assistant Teacher
B.A B.Ed 9405361329 nanchesandip25@gmail.com
Mr. Chavan Dattaguru Ganpat

Mr. Chavan Dattaguru Ganpat

Assistant Teacher
HSC D.Ed 9421237232 chavandattaguru72@gmail.com

Mr. Gosavi Lakul Prakash

Assistant Teacher
HSC D.Ed 9423512297 lakulgosavi1985@gmail.com
Mr. Gangurde Kantilal Dhanraj

Mr. Gangurde Kantilal Dhanraj

Assistant Teacher
HSC ATD 9420714946 kantilal.gangurde1989@gmail.com
Mr. Kadam Bhagwan Ramchandra

Mr, Kadam Bhagwan Ramchandra

Teaching staff
B.Sc B.Ed 9404944650 bhagyesh3508@gmail.com
Ghungard Gahininath

Mr. Ghundrad Gahinath Haribhau

Assistant Teacher
M.A. B.Ed. 9702020967 gauravghundrad1992@gmail.com
Masge Tushar

Mr. Masage Tushar Tulshidas

Assistant Teacher
M.A. B.Ed. 8275671993 tushar.masage98@yahoo.com

Non Teaching Staff

Mr. Powar Prakash Narayan

Senior Clerk
B.A GCC 9421147759 prakashpnp63@gmail.com
Mr. Satavase Ajit Balkrushna

Mr. Satavase Ajit Balkrushna

Junior Clerk
B.A 9422041352 ajitsatawase56657@gmail.com
Mr. Jadhav Prakash Krishna

Mr. Jadhav Prakash Krishna

Administrative Assistant
SSC 9421235676
Mr. Jadhav Subhash Madhukar

Mr. Jadhav Subhash Madhukar

Peon
SSC 9421147639
Mr. sawant Santosh Pandurang

Mr. Sawant Santosh Pandurang

Peon
SSC 9421147787
Mr. Lad Pramod Ramchandra

Mr. Lad Pramod Ramchandra

Peon
8 th 9421235643 pramodlad40@gmail.com